De Dirigent (Der Dirigent)

Hij was een dirigent
een heel groot dirigent
zo beroemd als Herbert von Karaja
Als hij z'n maatstok in zijn handen nam
was het publiek vollstedig in zijn ban
Het orkest was zeer gewild
gestemd en goed gedrild
Een laatste blik op het partituur
een korte tik.... en doodstil
z'n kin omhoog, z'n ogen kil
en toen de eerste toon klink
schoten zij vuur.

Text
Udo Lindenberg
Veröffentlicht
1978
Aus dem Album